10 Types of Beijing Opera Character Facial Make-up Paper Cuts

10 Types of Beijing Opera Character Facial Make-up Paper Cuts

US$ 10.31 Free worldwide shipping!
DealExtreme
- Traditional paper cut in China, facial make-up peking opera - The paper cut included 10 famous characters in China: Zhang Fei / The Monkey King / Jiao Zan / Meng Liang / Bao Zheng / Li Kui / Niu Gao / Dou Erdun / Huang Zhong & Cao Cao - Great for display or collection - Included English & Chinese manual Dimensions: 4.53 in x 2.91 in x 0.00 in (11.5 cm x 7.4 cm x 0.0 cm) Weight: 6.03 oz (171 g)